Anarchista Könyvtár

„A szabadság szüli a rendetnem pedig a rend a szabadságot

József Attila

Magyar Anarchizmus

A magyar anarchizmus történetének összefoglalása:


A forradalmi szocialisták
A független szocialisták

Anarchizmus

Rendszerváltás

A Kapitalizmus Sírásói – Osztályharcos Szövetség Programnyilatkozata (1994)

József Attila

Szabados Dal

Munkások kórusa

Mikonya György

Rend a rendetlenségben avagy A szabadság útvesztői : anarchisták és nevelés

Bokózdi A. – Sükösd M.

AZ ANARCHIZMUS TÁRSADALOMFILOZÓFIÁJA ÉS MAI ÖRÖKSÉGE

Az anarchizmus típusai és egy elemzési háló

Az anarchizmus lényege

Az anarchizmus kritikája

Az anarchizmus helye a politikai ideológiák körében

Posztmodernizmus és anarchista szellemiség

A „nőiség” mint felforgatás: A feminizmus és az anarchista szellemiség

A zöld-mozgalom anarchista szellemisége

A föderalizmus és az anarchista örökség

Posztindusztrializmus és posztmaterializmus:

Új társadalmi mozgalmak a posztmodern korszakban

Tekintélyellenes mozgalmak – Közép-Kelet-EurópaKonok Péter

Az eretnekmozgalmak a késő középkorban

Pjotr Arsinov, az ismeretlen forradalom krónikása

Baloldali radikalizmusok Magyarországon a XX. század első felében


Anarcho-kommunizmus

Batthyány Ervin

ANARKIZMUS
Szocializmus és Anarchizmus

Szalay András

Szociális forradalom

Barikád Kollektíva

(Barikád füzetek) 1956 anarcho-kommunista szemmel

Radikális szocialisták a XIX. század végén Közép-Európában

Anarchizmus – A harc folyik tovább…

Anarcho-szindikalizmus

Szabó Ervin

Kellenek-e forradalmárok?

Bevezetés Marx „A Nemzetközi Munkásszövetség első üzenete” című művéhez

Bevezetés Marx „Forradalom és ellenforradalom” című művéhez

A szociáldemokrácia válsága

A szocializmus átalakulása

Az 1514-i forradalom

Magyar jakobinusok

IWW magyarországi tagozata

IWW magyarországi tagozata

Mi a hatalom?

Technokrácia vagy ipari unionizmus

Általános Sztrájk

Keresztény anarchizmus

Schmidt Jenő Henrik

Krisztus Istensége

Hogy teremtenek nálunk új bölcsészeti rendszert

Felekezetnélküli Testvérközösségek

Művészet Etika Élet Szerelem

Krisztus

A szellemfejlődés törvénye

Lélek és szellem

Jézus egy élete

Schmitt Jenő Henrik útja az ideális anarchizmusig és az ideális anarchizmus (Tett.merce)

Nemzetközi Anarchizmus

Anarchizmus

Anarchizmus Mexikóban – Ricardo Flores Magon élete

CrimethInc – Az én mint másik

 Az ellenőrző államtól a destituáló hatalom praxisáig (Giorgio Agamben)

Anonymous – Hogyan gyújtsunk tűzet?

Colin Ward – Aktív anarchia (részletek)

A Spanyol forradalom

Anarchizmus, anarcho-szindikalizmus, Spanyolország

Forradalom vagy önmenedzselő kapitalizmus?
Konok Péter – Barátom-e az ellenségem ellensége, avagy lehetséges-e az osztályokon átívelő antifasiszta szövetség?

Barikád füzetek) 1931-39. Forradalmi hullám Spanyolország területén

Eben Moglen

Diadalmas anarchizmus: Szabad szoftver és a szerzõi jog halála

David Graeber

David Graeber: Altruisták hadserege

Közös remény

David Greaber – Te anarchista vagy?

Bullshit munkák esszé

William Godwin

Vizsgálódás a politikai igazságosság körében

Pierre Joseph Proudhon

Mi a tulajdon?

A föderáció alapelvéről

Paul Avrich

Ferrer vértanúsága

Ante Ciligia

A kronstadti lázadás

Louise Michel

Miért vagyok anarchista?

Versei

Anarcho-kommunizmus/Anarcho-kollektivizmus

A Bulgáriai Anarchista Kommunista Föderáció Platformja, 1945

MAHNOVSCSINA – Az ukrajnai anarcho-kommunista mozgalom 1917 és 1922 között

Pjotr Alekszandrovics Kropotkin

Egy forradalmár feljegyzései

Kölcsönös segítség mint természettörtvény

A lázadás szelleme

Forradalmi kormányok

Mihail Alekszandrovics Bakunyin

Isten és állam

Forradalmi katekizmus

A párizsi kommün és az állam eszméje

A hatalom korrumpál a legjobban

Marxizmus, szabadság és az állam

Gyónás

Ericco Malatesta

Anarchia

Az anarchista fokozatosságelv

Kávéházi eszmecserék a forradalomról és az anarchiáról

Errico Malatesta: Az anarchisták elfelejtették elveiket

Emma Goldman

Az egyén helye a társadalomban

Kisebbség vagy többség?

Élem az életem

Új függetlenségi nyilatkozat

hazafiság: a szabadság veszélyeztetése

Házasság és szerelem (Tett.merce)

Johann Most

A kommunista anarchizmus

Éljen a kommün!

Tulajdonbestia

Istenpestis

Versek

Elisée Reclus

Evolúció és revolúció

Az anarkia

Gustav Landauer

Az „anarchia” szó történetéhez

A rögeszméről és az államról

James Guillaume

Gondolatok a társadalmi szervezetről

Jean Grave

Szervezet, kezdeményezés, kohézió

Alexander Berkman

Az anarchizmus ábécéje

Az orosz forradalom és a kommunista párt

Alexander Berkman: Kronstadti napló, 1921

Nesztor Mahno

Az anarchista forradalom

Az orosz forradalom 

Mahno és Lenin
Nyesztor Mahno gondolatai

A liberter kommunisták szerveződési platformja

Anarcho-szindikalizmus

Rudolf Rocker

Az anarchizmus ideológiája

Szindikalizmus alapelveinek magyarázata

Daniel Guérin

A spanyol forradalom és az anarchia

Noam Chomsky

Hatalom és terror – beszélgetések Noam Chomsky-val

Individualista anarchizmus

Max Stirner

Az egyetlen és tulajdona

Josiah Warren

Az új társadalom elemei

Lysander Spooner

A kormány nem nyugszik közmegegyezésen

Benjamin R. Trucker

Államszocializmus és anarchizmus

Keresztény Anarchizmus

Lev Tolsztoj

Az Újkor vége

Zöld Anarchizmus

Az ökológiai válság anarchista szemmel

Újraelvadulás

Anarcha-feminizmus

 A személyes egyben politikai – javaslatok baloldali aktivista körökben alkalmazható jó gyakorlatokra (Két Düsznómia)

 Ez (nem) egy szerelmi történet! LoveKills, punk és az anarchafeminizmus első húsz éve Romániában (Adina Marincea)

 Anarchafeminista Manifesztum 1.0 (The Ongoing Collective)

 Fejünkbe húzzuk a szoknyáinkat a roma feminizmusért (Carmen Gheorghe)